Zásady ochrany osobních údajů

Penzion Šafrán

sídlo: Kpt. Jaroše 474, 790 81 Česká Ves

Telefon: 775 712 999, e-mail: penzionsafran@email.cz, web: www.penzionsafran.cz

Zavazujeme se chránit a respektovat vaše soukromí v souladu s Nařízením (EU) 2016/679 (GDPR).

Tyto Zásady vysvětlují, proč uchováváme Vaše osobní údaje.

Správcem osobních údajů podle Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) je společnost Penzion Šafrán s.r.o., se sídlem Kpt. Jaroše 474, 790 81 Česká Ves, zapsaná v KS v Ostravě, oddíl C, vložka 41604 (dále jen „Správce“). Pokud se na nás budete chtít obrátit můžete nás kontaktovat na e-mailu: penzionsafran@email.cz.

Rozsah osobních údajů a účely

Zpracováváme Vaše osobní informace, které nám svěříte sami, a to z následujících důvodů:

Údaje, které nám poskytujete, používáme k tomu, abychom Vás kontaktovali zpět a poskytli Vám informace, o které jste nás požádali, nebo pro účely plnění smlouvy, tj. prodeji produktů či služeb námi nabízených. Veškeré osobní údaje jsou zpracovány zákonným a transparentním způsobem a jsou vyžadovány pouze přiměřené, relevantní a nezbytné údaje ve vztahu k účelu zpracování.

Za tímto účelem zpracováváme Vaše jméno, příjmení, e-mailovou adresu, název společnosti, se kterou máte, v čase udělení souhlasu, uzavřený pracovní vztah. Právním důvodem tohoto zpracování je Váš souhlas, který Správci poskytujete a můžete kdykoliv odvolat.

Vaše jméno, příjmení a e-mailovou adresu můžeme vedle toho využít k tomu, abychom Vám zasílali obchodní sdělení, tj. abychom Vás informovali o událostech, publikacích nebo službách, které poskytujeme a které by Vás, podle našeho názoru, mohly zajímat. Poskytnutí osobních údajů pro účely plnění smlouvy a poskytnutí osobních údajů pro účely odpovědi na Vámi vznesené dotazy nebo Vámi požadované informace jsou naším smluvním požadavkem, a jejich neposkytnutí může být důsledkem neuzavření smlouvy nebo neposkytnutí odpovědi na Vámi vznesené dotazy.

Vaše osobní údaje shromažďujeme na základě Vašeho souhlasu, po dobu 10 let a můžete jej kdykoliv odvolat prostřednictvím našich kontaktních údajů.

Předání osobních údajů třetím stranám

Vaše osobní údaje poskytujeme institucím k tomu zmocněným zákonem. K vašim osobním údajům mají přístup naši zaměstnanci a pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, využíváme služeb a aplikací zpracovatelů, kteří vaše data chrání v rozsahu povinností ve smyslu GDPR. Osobní údaje mohou být předány:

externí účetní;
externí advokátní kanceláři;
zpracovatelům, kteří poskytují Zprostředkovateli serverové, webové, cloudové nebo IT služby, či kteří jsou jeho obchodními partnery;

Nejmenovali jsme pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřili jsme zpracováním Vašich osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčili zástupce pro plnění povinností ve smyslu GDPR.

Nemáme v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným osobám.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

Kdykoliv máte právo dovolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, případně omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, máte právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, máte-li za to, že při zpracování vašich osobních údajů postupujeme v rozporu s GDPR.

Soubory Cookies

Při procházení našich webových stránek zaznamenáváme vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte, ze které stránky přicházíte a přicházíte-li díky některému z našich affiliate partnerů. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu, affilaite a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věříme, že díky tomu vám můžeme nabídnout ještě lepší služby. Definici naleznete např. Na tomto odkaze: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=cs

Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě vašeho souhlasu.

Používání cookies můžete na svém počítači zakázat. Jak?

Koho využíváme pro zpracování?

Služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Sesbírané cookies soubory jsou následně společností Google Inc. v souladu se Zásadami ochrany soukromí, dostupnými na https://policies.google.com/privacy?hl=cs. Všechna takto získaná data budou zpracována anonymně.

Služby Google Adwords, provozované Google Ireland Limited (registrační číslo: 368047), se sídlem na adrese Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko v souladu se Zásadami ochrany soukromí, dostupnými na https://privacy.google.com/businesses/processorterms/. Všechna takto získaná data budou zpracována anonymně.

V České Vsi, dne 25.05.2018

Vydal Správce Penzion Šafrán.